Allegro kontra Aukcje24

Serwisy Aukcyjne

Wybierz lepszy

Bitwa ??

Program Partnerski - 4 zł za Użytkownika!
Google

OPŁATA OD WYSTAWIENIA

wartość początkowa

Allegro

Aukcje24

1,00-9,99 zł 0,15 zł 0,00 zł
10,00-24,99 zł 0,25 zł 0,00 zł
25,00-49,99 zł 0,50 zł 0,00 zł
50,00-249,99 zł 1,00 zł 0,00 zł
250 zł i więcej 2,00 zł 0,00 zł
 

OPŁATA ZA DODATKOWE OPCJE PROMOCYJNE
rodzaj opcji

Allegro

Aukcje24

Miniaturka 0,15 zł 0,00 zł
Cena minimalna 1% ceny minimalnej

(min 2 zł, max 50 zł)*
0,00 zł
Czas trwania aukcji 14 dni 0,20 zł 0,00 zł
Pogrubienie 2,00 zł 1,00 zł
Podświetlenie 6,00 zł 2,00 zł
Wyróżnienie na liście 12,00 zł 5,00 zł
Wyróżnienie w kategorii 29,00 zł 10,00 zł
Strona główna serwisu 99,00 zł 20,00 zł
* kwota zwracana w przypadku sprzedania przedmiotu

 

PROWIZJA OD SPRZEDAŻY

Cena sprzedanego przedmiotu

Allegro

Aukcje24

Do 50 zł 4 % ceny końcowej 2% ceny końcowej
50,01-1000 zł 2 zł + 3% kwoty powyżej 50 zł 2% ceny końcowej
1000,01-4000 zł 30,50 zł + 1,5 % kwoty powyżej 1000 zł 2% ceny końcowej
4000,01-5000 zł 30,50 zł + 1,5 % kwoty powyżej 1000 zł prowizja stała: 80 zł
Powyżej 5000 zł 90,50 zł + 0,5 % kwoty powyżej 5000 zł prowizja stała: 80 zł

Wyboru dokonaj sam!!!!

A24 - aukcje internetowe